Vaš pravi partner na projektima energetske efikasnosti

Uz izvođenje fasada po najstrožim evropskim normama, investitorima nudimo i konsalting, konsultanstski nadzor i kontrolu radova. 

Od 2012. godine u Srbiji počela je puna primena Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, 

koji su u skladu sa regulativom EU. Principi energetski efikasne gradnje uslov su za izgradnju novih i adaptaciju starih objekata u Srbiji. Naš tim inženjera/projektanata i izvođača poseduje duboko poznavanje i razumevanje nove regulative, budući da već godinama unazad primenjuje najnovija znanja, materijale i opremu, koji se koriste u zemljama EU.

FASADE I FASADNI OMOTAČI
SISTEMI SKELA
KONSALTING I NADZOR
Show More

VODEĆI IZVOĐAČ

NA TRŽIŠTU REGIONA

Čvrsti principi kvaliteta, inovativnosti i ekspertize,  kroz više od 600.000 metara kvadratnih uspešno izvedenih fasada, doneli su nam odličnu reputaciju među klijentima i visok kredibilitet kod međunarodnih stručnih insitucija iz oblasti građevinarstva.

All Rights Reserved. Copyright by FERMAX 2017