top of page

FASADE I FASADNI OMOTAČI

Specijalizovani za sve vrste fasadnih sistema

Izvođenje fasade vrši se uz primenu najnovije opreme, pa čak i mašinsku izradu fasada, čime se skraćuje vreme izrade i postiže garantovani kvalitet. Koristimo proverene materijale vrhunskih proizvođača i sprovodimo kontrolu tokom celog procesa izvođenja, tako da investitor može biti siguran u krajnji rezultat radova.

 

Partnerski odnos, koji smo razvili sa proizvođačima materijala, omogućava nam da stalno uvodimo nova, kvalitetnija rešenja i primenjujemo nove materijale i odgovarajuće tehnologije primene.  Investitori se rado odlučuju da nam povere i ostale završne radove koji su kompatibilni sa našim delokrugom izvođenja. 

Zahvaljujući brojnim prethodno uspešno realizovanim projektima, razvili smo bliske kooperativne odnose sa velikim brojem malih kompetentnih podizvođača koji mogu da se uključe u proces izvođenja i već rade po striktnim procedurama propisanim od strane Fermax-a. U slučaju da projekat svojim obimom i zahtevima prevazilazi Fermax kapacitete, uz nadzor našeg tima za superviziju projekta, u mogućnosti smo da zajedničkim snagama izvedemo i najzahtevnije projekte u zadatim rokovima.

Investitori sarađuju sa nama  i nakon završetka radova, čime obezbeđujemo dug vek fasada, zadovoljstvo investitora  i vremenom, veliku porodicu zadovoljnih klijenata. 

FASADNI SISTEMI

ETICS (termoizolacione kontaktne fasade)

 

Ventilisane fasade (aluminijumski kompozitni paneli, kamene ploče, veliko-formatna keramika, HPL paneli, eternit ploče, ploče od recikliranog stakla, aluminijumske mreže, stakleni mozaik...)

 

Fasade sa klinker listelama

 

Dekorativne fasadne tehnike

 

Ornamentalne fasade (fasadna plastika od cementnog maltera, veštačkog kamena, recikliranog stakla)

GARANCIJA

Fermax je sertifikovani izvođač fasada. To znači da radove izvodimo  na adekvatan način, predviđen od strane proizvođača, što nam omogućava da po završetku radova, u saradnji sa proizvođačem materijala izdajemo garancije na izvedene radove. 

 

Ukoliko se investitor opredeli za izvođača koji ima sertifikat, onda može biti siguran da će, uz finansijsku garanciju izvođača,  i proizvođači učestvovati svojim brendom i iskustvom u otklanjanju eventuanih nedostataka, koji se pojave u garantnom roku, a nisu nastali krivicom investitora.

bottom of page