top of page

PROJEKTNI BIRO

Projekti fasada

FERMAX Biro okuplja tim stručnih i licenciranih inženjera specijalizovanih za projektovanje, tehničku razradu i implementaciju svih vrsta fasadnih sistema.

 

Izvođenje fasada je višefazan proces u kome svaka greška skupo košta i negativno se odražava na  ostale faze projekta. Zbog toga je priprema i pažljivo sagledavanje različitih aspekata projekta od presudnog značaja za besprekornu izvedbu.

 

Iskustvo koje imamo u ovoj oblasti omogućava nam da sada investitorima ponudimo usluge našeg projektnog biroa:

  • Razrada idejnog i glavnog projekta fasada

  • Predlozi i razrada sistemskih rešenja različitih fasadnih sistema

  • Priprema tehničke dokumentacije za izvođački projekat (izrada detalja, krojnih lista, radioničkih crteža, statičkih proračuna, tehničkih opisa i predmera, projekta izvedenog stanja, itd.)

  • Nadzor i koordinacija izvođačkih radova sa drugim vrstama radova na gradilištu

  • Izrada projekta svih vrsta skela

Inženjerski tim biroa je obučen za rad u BIM softverima, u procesu razrade idejnih rešenja i glavnih projekata, kao i samih detalja u 3D okruženju. Primenom ovakvog načina rada ceo proces izrade projekta i izvođenja se ubrzava, a korespodencija sa drugim učenicima olakšava. Na taj način se greške svode na minimum jer se detektuju na vreme, što utiče na optimizaciju dinamike radova i finansijskih troškova. 

Konsultantski nadzor 

Ukoliko investitor već ima izvođača, a želi da bude obezbedi da projekat bude besprekorno izveden, nudimo zasebnu uslugu konsultantskog nadzora. Kao konsultanti na projektu obezbedićemo optimalnu organizaciju gradilišta, dati procedure za izvođenje i rešenja  specifičnih situacija koje mogu nastati u procesu rada. Naš cilj je da definišemo optimalan utrošak adekvatnih materijala i resursa, redosled operacija u višefaznom procesu izvođenja, predvidimo i razmotrimo moguće probleme i kritične situacije i ponudimo opcije rešenja.

 

Fermax u ulozi supervizora ima zadatak da deluje preventivno, da problem predupredi i reši pre nego što greške nastanu. Kroz saradnju sa izvođačima i svakodnevan nadzor toka radova, obezbeđuje se poštovanje prethodno utvrđenih procedura i trenutno reagovanje u kritičnim situacijama.

 

Time se takođe obezbeđuje poštovanje zadatih rokova u svakoj fazi procesa izvođenja.

 

Želimo da kao savetnik i partner obezbedimo besprekorno izveden projekat, što je zajednički interes kako investitora tako i izvođača.

FERMAX Biro - Render.jpg

FERMAX KVALITET

Filozofija Fermax kvaliteta podrazumeva visoke standarde u procesu rada, primenu najnovijih znanja i rad sa tehnološki superiornim materijalima i alatima. Isto važi i za proces nadzora  radova - stalni konsalting tokom procesa izvođenja kako bi se u datom trenutku što pre rešila specifična situacija.

bottom of page