KONSALTING I NADZOR

Konsalting

    

Izvođenje fasada je višefazan proces u kome svaka greška skupo košta i negativno se odražava na  ostale faze projekta. Pažljivo sagledavanje različitih aspekata projekta , poput preciznog definisanja materijala koji će se koristiti po fazama projekta, speciifkacije potrošnje materijala, razmatranje uticaja vremenskih uslova na tok izvođenja i sl. – obezbeđuje da se mogućnost greške svede na minimum. Iskustvo koje imamo u ovoj oblasti omogućava nam da sada onim investitorima koji imaju svoje izvođače, a žele dodatno obezbeđenje da će projekat biti besprekorno izveden, ponudimo zasebnu uslugu konsaltinga.

 

Kao konsultanti na projektu obezbedićemo optimalnu organizaciju gradilišta, dati procedure za izvođenje i rešenja  specifičnih situacija koje mogu nastati u procesu rada. Naš cilj je da definišemo optimalan utrošak adekvatnih materijala i resursa, redosled operacija u višefaznom procesu izvođenja, predvidimo i razmotrimo moguće probleme i kritične situacije i ponudimo opcije rešenja.  

Nadzor i kontrola radova

   

Fermax u ulozi supervizora ima zadatak da deluje preventivno, da problem predupredi i reši pre nego što greške nastanu. Kroz saradnju sa izvođačima i svakodnevan nadzor toka radova, obezbeđuje se poštovanje prethodno utvrđenih procedura i trenutno reagovanje u kritičnim situacijama.

 

Time se takođe obezbeđuje poštovanje zadatih rokova u svakoj fazi procesa izvođenja.

 

Želimo da kao savetnik i partner obezbedimo besprekorno izveden projekat, što je zajednički interes kako investitora tako i izvođača.

FERMAX KVALITET

Filozofija Fermax kvaliteta podrazumeva visoke standarde u procesu rada, primenu najnovijih znanja i rad sa tehnološki superiornim materijalima i alatima. Isto važi i za proces nadzora  radova - stalni konsalting tokom procesa izvođenja kako bi se u datom trenutku što pre rešila specifična situacija.

All Rights Reserved. Copyright by FERMAX 2017